Dr. Yeşim DEMİR
Dr. Yeşim DEMİR
Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini ise D.E.Ü. Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde tamamladı. Orta Doğu ile ilgili çalışmaları devam etmekte olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.