EV HİZMETİNDE ÇALIŞANINIZI İŞ KAZALARINA KARŞI 2 LİRA 39 KURUŞA SİGORTALAYABİLİRSİNİZ.

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılanların Sigortalılığı hakkında merak edilen soruları cevapladı.

banner279
11 Eylül 2021 Cumartesi 20:50
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANINIZI İŞ KAZALARINA KARŞI 2 LİRA 39 KURUŞA SİGORTALAYABİLİRSİNİZ.

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalıştırılanların Sigortalılığı hakkında merak edilen soruları cevaplayarak, Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir. İş kazası ve meslek hastalığında 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 2,39 ₺ dir.” dedi.
-Hangi işler ev hizmeti sayılır ?
Gazetemize açıklama yaparak soruları cevaplayan Şenel, “Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır. 

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.
-Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırma ile getirilen yeni uygulamadan hangi işverenler yararlanabilecektir ?
Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmeyecektir.
-Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak ?
Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır.

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir.
-Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak ?
Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.
İş kazası ve meslek hastalığında 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 2,39 ₺ dir.
-Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar Kuruma nasıl başvuracak ?
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar “ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin form” ile Kuruma müracaat edecektir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar “www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır. “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin form” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabilmektedir. SMS uygulamasının, ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC numarasını yazıp “5510” kısa mesaj servisine kendini “çalıştıran” olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini “5510” kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu hattının Mobil Ödeme’ye açık olması gerekmektedir.

Kuruma doğrudan ya da posta yoluyla, “www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenler ise cep telefonu hatlarına tanımlı TL’leri ile veya cep telefonu faturaları ile ödeyebileceklerdir.
-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar her defa müracaat edecek mi ?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde “ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin form”un “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi yeterlidir. “www.turkiye.gov.tr” uygulaması ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile müracaat edenlerin her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapılması gerekmektedir.

10 Günden Az Ev Hizmetlerinde Çalışanlarınızı İş Kazası ve Meslek hastalıklarına karşı sigortasını SMS ile yapmak için İşveren bir defaya mahsus olmak üzere Tescil ve kayıt işlemi için kendi TC Kimlik Numarasını işveren tckimlik no yazıp 5510 ’a gönderip Onay SMS ’si geldikten sonra Ev Hizmetlerinde çalışanının bildirilmesi işlemi için çalışanın TC Kimlik No’su ve çalıştırılan günü 5510’a SMS göndermelisiniz.( Örnek çalışanınızı ayın 10’unda çalıştırdıysanız evhiztckimlikno 10 yazıp 5510 ’a gönderin)
-Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir ?
Herhangi bir çalışması olmayanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışanlar, İsteğe bağlı sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar, Kurumdan aylık ve gelir alanlar, Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışabilirler. Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz.
-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalılar emeklilik sigortası primi ödeyebilecek mi ?
Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.

Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkânı kalmayacaktır.
-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışanların ödeyeceği emeklilik ve sağlık sigortası primi ne kadar ?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında 30 gün için 119,25 x 30 x % 32,5 olmak üzere 1.162,69 TL ödeyeceklerdir.
-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar genel sağlık sigortası yardımlarından nasıl yararlanacaklar ?
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir.

Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir.

Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını almaya devam edecektir.
-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların başka yükümlülükleri var mı ?
Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir. Ayrıca; İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi,
Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi, Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi, 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.
-Ev hizmetlerinde 10 günden az süreli yabancı uyruklu çalıştırılabilir mi ?
4817 sayılı Kanun gereğince yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olduğundan yabancılar kısmi süreli çalışamamaktadırlar. Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.” Diye konuştu.

Kaynak: Suluova Yeni Haber

Son Güncelleme: 11.09.2021 21:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
banner287